TENDA là nhà sản xuất thiết bị mạng SOHO xuất khẩu hơn 100 quốc gia toàn cầu, thị phần thứ 2 thế giới

Tenda bao gồm mạng gia đình, mạng doanh nghiệp, switch, CPE băng thông rộng, gateway, powerlines, băng thông rộng di động, camera IP . bao gồm mạng gia đình, mạng doanh nghiệp, switch, CPE băng thông rộng, gateway, powerlines, băng thông rộng di động, camera IP .

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
CHÍNH HÃNG TENDA

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 3 NĂM
BẢO HÀNH ĐỔI MỚI TRONG 12 TH